Osiedle w równowadze z naturą

Prezentujemy Państwu naszą koncepcję zrównoważonego osiedla, którego budowę planujemy przy ulicy Targowej w Chorzowie. Jego powstanie jest szansą na regenerację zdegradowanego terenu po byłym Ośrodku Postępu Technicznego/MTK i nadanie mu nowej funkcji, z zachowaniem istniejącej substancji przyrodniczej.

Nasza inwestycja zakłada powstanie trzech kaskadowych budynków mieszkalnych, które zajmą powierzchnię ok. 17% działki, będącej w dyspozycji ATAL S.A. od 2018 roku.

Oprócz mieszkań, w budynkach przewidziano także lokale usługowe z przeznaczeniem na funkcje towarzyszące, np. przedszkole. Naszą intencją jest stworzenie na tym terenie nowoczesnego, przyjaznego środowisku i ludziom osiedla, które będzie dobrym miejscem do życia. Osiedla, które sąsiadując z Parkiem Śląskim, będzie wobec niego komplementarne.

Rozwiązania, które zamierzamy wdrożyć, mają zapewnić przyszłym mieszkańcom jak największy komfort oraz sprzyjać oszczędzaniu zasobów naturalnych i mobilności transportowej. To m.in. technologie wykorzystujące energię słoneczną i wodę deszczową, czy też umożliwiające ładowanie pojazdów elektrycznych. Osiedle będzie łączyć się z siecią miejskich dróg rowerowych.
Jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie, którymi mogą Państwo podzielić się z nami w ankiecie.

Naszym priorytetem było nadanie zabudowie cech, dzięki którym harmonijnie wkomponuje się ona w parkowe sąsiedztwo i naturalne otoczenie. Aktualnie na obszarze opracowania projektowego dotyczącego osiedla zieleń stanowi 43% powierzchni. Koncepcja zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 64%. Będzie to możliwe dzięki zaplanowaniu licznych stref zieleni (także w zdegradowanych miejscach, jak np. w miejscu dawnego budynku skate parku), a także posadzeniu łąk kwietnych i innych form przyrodniczych.

W projekcie osiedla, utrzymanym w minimalistycznym stylu, dominują naturalne barwy elewacji budynków oraz efektowne przeszklenia balkonów i tarasów. Usytuowanie budynków ma zapewnić mieszkaniom możliwie jak najlepsze nasłonecznienie i przewietrzanie.

Autorem koncepcji jest katowicki architekt Wojciech Wojciechowski, wraz z zespołem.

Regeneracja

Oto możliwa ewolucja tego terenu od zdegradowanej, nieużytkowanej aktualnie przestrzeni w stronę nowoczesnego, zrównoważonego osiedla mieszkaniowego.

Przeznaczenie w MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym Spółka planuje inwestycję, od 2018 r. przewiduje przeznaczenie głównie jako tereny usług oraz tereny dróg publicznych. To oznacza, że na tym terenie mogą powstać między innymi sklepy, budynki biurowe i hotelowe oraz lokale z usługami o funkcji usług turystycznych itp.

obszar inwestycji
granica z terenem Parku Śląskiego
granica terenów najciekawszych obszarów przyrodniczych miasta Chorzów

Wizualizacje

3 budynki mieszkalne
950 mieszkań
1 000 mkw. usług
500 mkw. pod prywatne przedszkole
Suma powierzchni biologicznie czynnej w 100% to ok. 36%
Powierzchnia zabudowy: ok. 25,9% w tym budynki ok. 17%
Suma powierzchni utwardzonych to ok. 24,8%

Dlaczego specustawa mieszkaniowa?

Jesteśmy przekonani, że przeznaczenie, wynikające z aktualnie obowiązującego miejscowego planu, straciło na aktualności dla nieruchomości będącej we władaniu Spółki. Chcemy zdefiniować to miejsce na nowo, nadając mu nowe funkcje i oddając je człowiekowi oraz przyrodzie. Dlatego planowana inwestycja przewiduje wprowadzenie tam kompleksowych funkcji miastotwórczych – mieszkań w nieogrodzonych budynkach, usług, takich jak np. przedszkole, a także wybudowanie nowoczesnej szkoły z halą sportową i boiskiem. Specustawa mieszkaniowa jest narzędziem, które umożliwia miastom wykreowanie nowego przeznaczenia dla nieruchomości, dla których dotychczasowy sposób użytkowania zdezaktualizował się, z jednoczesnym zapewnieniem miastu dodatkowych korzyści wynikających z ustaleń z inwestorem.

 

Korzyści, których w zwykłej procedurze planistycznej próżno szukać. Co istotne, specustawa zapewnia przejrzystość działań wszystkich stron procedury uchwałodawczej, od inwestora począwszy, a na radnych podejmujących finalną uchwałę skończywszy. Specustawa tworzy unikatowe dla polskiego porządku prawnego narzędzie, umożliwiające pogodzenie interesów miasta, lokalnej społeczności oraz inwestora. W tym konkretnym przypadku, specustawa daje szansę na powstanie nowoczesnej inwestycji mieszkaniowej, z równie nowoczesną szkołą na miarę XXI wieku, wykreowanej z poszanowaniem istniejących terenów zielonych oraz cennego drzewostanu.

Wartości ekologiczne

Panele PV
Retencja
Łąka kwietna
Ścieżki rowerowe/piesze
Stacja ładowania aut
Otwarte osiedle
Tereny rekreacji

Lokalizacja

Legenda
Restauracja
Bank
Szkoła
Hotel
Myjnia
Weterynarz
Studio urody
Przedszkole
Bawialnia
Stacja paliw
Wypożyczalnia samochodów
Sklep
Prywatna opieka medyczna
Market budowlany
Przystanek tramwajowy
Centrum handlowe

Kontakt

Napisz do nas:

Kontakt dla mediów