Q&A

Jesteśmy transparentni i otwarci na dialog społeczny. Rozumiemy też, że mogą Państwo mieć pytania dotyczące planowanej inwestycji. Zachęcamy do ich zadawania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będą publikowane w tej sekcji.

Wokół inwestycji w sąsiedztwie parku narosło wiele mitów, a dyskusja o przyszłości miejsca pełna jest nieprawdziwych, nacechowanych emocjonalnie stwierdzeń. Tworzą one szum informacyjny i wprowadzają w błąd. Poniżej odnosimy się do najważniejszych z nich.

Pytanie

Bardziej mnie ciekawi w tej chwili, gdzie i ile będzie tych miejsc postojowych?

Odpowiedź

Wszystkie miejsca postojowe przynależne do mieszkań będą schowane w garażu.
Deweloper przewiduje garaż podziemny dla wszystkich pojazdów.

Pogląd

Jest dość innych miejsc w Chorzowie czy Katowicach, by dokonać budowy w takiej formie. Teren po Ośrodku Postępu Technicznego, a potem Międzynarodowych Targach Katowickich, powinien zachować swoją naturę, służąc w Parku takim czy innym potrzebom publicznym.

Rzeczywistość

Teren jest w użytkowaniu wieczystym ATAL S.A. i jego aktualne przeznaczenie w obowiązującym miejscowym planie zagosp. przestrzennego to zabudowa usługowa – nie przeznaczenie parkowe lub potrzeby publiczne. Z chwilą sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu przez miasto, zamknięta została możliwość wykorzystania jej na cele parkowe lub publiczne. Teraz, gdy teren jest w rękach prywatnych i komercyjnych, jedyna alternatywa dla jego zagospodarowania to zabudowa usługowa (park handlowy, hotel itp.) lub zabudowa mieszkaniowa.

Fałsz

Żeby to osiedle powstało, muszą być ścięte drzewa do alei przy ZOO, co dla mnie, i nie tylko, jest już ingerencją w przestrzeń parku.

Prawda

Nie ma potrzeby wycinki drzew poza terenem będącym w dyspozycji ATAL, wskazanym na stronie. Spółka deklaruje, że osiedle – w przypadku pozytywnej uchwały – powstanie z najmniejszą możliwą ingerencją w drzewostan, zgodnie z pokazywanymi koncepcjami. Takie szczegóły, jak liczba drzew do ewentualnej wycinki, ich obwody, będą ustalane na etapie przed pozwoleniem na budowę. To co jest pewne, to zakres opracowania Spółki, który prezentujemy i z którego wynika, że zasadniczo budynki nie będą ingerować w drzewostan.

Fałsz

“Zauważcie, że te trzy pokazywane i opisywane przez ATAL budynki na 950 mieszkań, to dopiero ⅓ planowanego osiedla. […] Kolejna zabudowa jest w planie. […] Ze zdjęć pokazujących regenerację wynika, że […] ATAL planuje osiedle na 2500 mieszkań.”

Prawda

Trzy budynki mieszkalne i czwarty budynek szkoły podstawowej, to całość planowanej inwestycji. Budynki zajmą 17 proc. terenu ATAL S.A. Spółka nie planuje osiedla na 2 500 mieszkań.

Fałsz

Deweloper chce obejść prawo, żeby zbudować osiedle na terenie parku.

Prawda

Wszystkie działania dewelopera prowadzone są w oparciu o istniejące przepisy. Wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na lokalizację inwestycji mieszkaniowej na terenie ATAL przy ul. Targowej w Chorzowie umożliwia specustawa z 2018 r. Po spełnieniu wszystkich warunków formalnych (m.in. głosowania miejskich radnych), pozwoli to na przekwalifikowanie funkcji terenu na mieszkaniową i rozpoczęcie prac.
Zgodnie z aktualnym przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, moglibyśmy tutaj wybudować hotel, park handlowy, czy też inny obiekt o profilu usługowym. Uważamy jednak, że zrównoważone osiedle mieszkaniowe jest najlepszym kierunkiem rozwoju dla tego miejsca.

Fałsz

Deweloper wybuduje osiedle kosztem zielonych terenów.

Prawda

Nie tylko nie zmniejszy się, lecz nawet zwiększy z 43% do 64%, powierzchnia biologicznie czynna na terenie objętym projektem. Deweloper nie naruszy cennego przyrodniczo drzewostanu, a inwestycja nie będzie ingerować w przyrodę oraz sam Park Śląski – planujemy jej realizację jedynie na terenie nieaktywnym przyrodniczo.

Fałsz

Deweloper zabetonuje Park Śląski!

Prawda

Aktualnie teren Spółki w zdecydowanej większości jest nieaktywny przyrodniczo i stanowi betonową płytę, która pozostała po usunięciu zniszczonych i zaniedbanych budowli i resztek budynków.

Fałsz

Osiedle, które planuje ATAL, narusza teren parku.

Prawda

Działka nie wchodzi w skład Parku Śląskiego, lecz jedynie z nim sąsiaduje. Taki status miały również uprzednio znajdujące się tutaj tereny tworzące Ośrodek Postępu Technicznego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Fałsz

Wyłączone i zdegradowane historyczne tereny parkowe staną się łupem wąskiej grupy interesów i powstanie osiedle mieszkaniowe dla wybranych, na którym zarobi deweloper.

Prawda

Tereny są faktycznie zdegradowane, a inwestycja jest szansą na ich rewitalizację. W 2018 r., w przejrzystej procedurze przetargowej, ATAL nabył prawo użytkowania wieczystego terenu przy ul. Targowej w Chorzowie. Każdy chętny będzie mógł kupić tutaj mieszkanie, tak jak każde inne z oferty dewelopera.

Fałsz

Deweloper nie rozpoczął żadnej inwestycji na kupionym terenie, więc powinno mu się odebrać prawa do działki.

Prawda

W momencie zakupu nieruchomości w większości były one w bardzo złym stanie – na terenie znajdowały się ruiny, pozostałości po wyburzeniach, zniszczone budynki i budowle, niezabezpieczone sieci itp. Spółka zrealizowała na nabytej nieruchomości szereg inwestycji, obejmujących m.in. badania gruntowe, prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i porządkowe, uzbrojenie terenu, a także wzniesienie dwóch budynków usługowych, tj. o przeznaczeniu zgodnym z aktualnymi wymogami planistycznymi oraz budowlanymi.
Spółka wypełniła zatem postanowienia przetargu oraz warunki wynikające z samego użytkowania wieczystego. Stoimy na stanowisku, że nie istnieją przesłanki do rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nabytego przez spółkę.

Kontakt

Napisz do nas:

Kontakt dla mediów